Skip to main content

Kenelle terapiaa ja miten?

Miten terapiaan pääsee?

Useimmiten asiakas saa terapiaan maksusitoumuksen, jolla palvelu on asiakkaalle maksutonta. Maksusitoumuksen voi saada esimerkiksi julkisen terveydenhuollon (kaupunki, sairaanhoitopiiri), Kansaneläkelaitoksen, vakuutusyhtiön tai jonkin järjestön kautta. Yleensä maksusitoumusta varten tarvitaan lääkärin kirjoittama lähete tai kuntoutustyöryhmän suositus.  Alkuun pääsee ottamalla asian puheeksi esimerkiksi lapsen neuvolassa, kouluterveydenhoitajalla, varhaiserityisopettajan tai erityisopettajan kanssa. Aikuisen reitti toimintaterapiaan löytyy yleensä sairaalan osastojakson-, mielenterveyspalveluiden-, terveyskeskuslääkärin tai työterveyslääkärin kautta.

Voit myös kysyä meiltä lisätietoa jos et tiedä miten toimia!

Kuka hyötyy terapiasta?

Jokaisen ihmisen kehitys vauvasta aikuiseksi, kuntoutuminen tapaturmasta tai vakavaan sairastumiseen sopeutuminen on yksilöllistä. Yhtenäistä kaikille terapiaa saaville on se, että toimintakyky muuttuu niin, että joko ihminen itse tai hänen lähipiirinsä ei enää tule toimeen sen kanssa ilman tukea. Terapian saatavuusperusteet vaihtelevat runsaasti. Usein terapiasta olisi ollut hyötyä jo aiemmin ja kun siihen lopulta pääsee voivat pulmat olla jo mittavia. Jos sinulla  herää huoli itsestäsi tai lähimmäisestäsi, kannattaa aina olla yhteydessä esim. johonkin edellä mainittuun ammattilaiseen asiassa edetäksesi.

Yleisimpiä syitä terapian aloittamiseen

Lapset ja nuoret

 • runsaasti kömpelyyttä tai hienomotorisia vaikeuksia, esim. juokseminen, kynäote tai saksien käyttö on vaikeaa
 • ei hahmota kuvallisia ohjeita esim. legot, palapelit, matikan tehtävät
 • juuttuu tilanteisiin eikä etene, esim. vaatteiden pukeminen, syöminen, siirtyminen sisältä ulos
 • leikki on hyvin yksipuolista tai leikkii aina vain yksin
 • on jatkuvasti levoton, ei malta istua paikallaan eikä keskittyä meneillä olevaan tehtävään
 • ei pysty hillitsemään tunteitaan, “räjähtelee” tai itkeskelee pienistäkin asioista
 • vetäytyy kontaktista, puhuu vain valikoimilleen ihmisille
 • ei ole kiinnostunut ikätovereistaan lainkaan
 • toistuvasti valehtelee ja varastelee, karkailee kotoa
 • satuttaa toistuvasti itseään tai muita
 • diagnooseina esim. ADHD, autismi, asperger, kehitysvamma, mutismi, masennus, ahdistus, lastenreuma, aivovamma

Ratsastusterapiaa aikuiset

Aikuiset

 • vakava sairastuminen esim. masennus, persoonallisuushäiriö, ahdistus, aivoverenkiertohäiriö, sydänkohtaus, MS-tauti, reuma
 • vakava loukkaantuminen esim. aivovamma, selkäydinvamma, raajojen vammat
 • krooninen kiputila, esim. vuosia jatkunut selkäkipu, vaikea migreeni