Skip to main content

Miksi hevoset ja talli­ympäristö?

Hevosella ei ole ennakkoluuloja, ne eivät arvostele eivätkä vaadi meiltä mitään, joten usein niitä on helpompi lähestyä kuin ihmisiä. Hevonen ottaa ihmiseen aktiivisesti kontaktia, on kiinnostunut ihmisen tunneilmaisusta ja antaa tälle omalla käytöksellään jatkuvaa palautetta. Ison eläimen hallinta ja yhteistyö tämän kanssa vahvistaa itsetuntoa ja rauhoittaa mieltä. Käsitys itsestä toimijana vahvistuu ja saavutettujen taitojen siirtyminen muuhun arkeen helpottuu.

Taitojen vahvistuminen

Terapia hevosten kanssa kehittää monipuolisesti kaikkia motoriikan osa-alueita. Kestävyys kehittyy tallitöiden lomassa ja etenkin metsäpoluilla ratsastettaessa. Käsien käyttö ja hienomotoriset taidot edistyvät tallityöskentelyssä sekä hevosen hoitotoimenpiteissä. Talliympäristöstä löytyy toimintoja laidasta laitaan, joten useimmiten kaikille löytyy jotakin mielekästä ja motivoivaa tekemistä, mikä vahvistaa terapiaprosessiin sitoutumista. Tallissa ja hevosta hoitaessa ihminen voi vahvistaa itseään kokonaisvaltaisesti.

Vuorovaikutus talliympäristössä

Talliympäristö on myös sosiaalinen yhteisö, jonka jäseniä yhdistää kiinnostus samaan aiheeseen. Tämä helpottaa kanssakäymistä ja vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, jokainen saa kokea kuuluvansa johonkin yhteisöön, jossa on tärkeä. Tallilla kaikki ovat samalla viivalla, koska hevonen ei luokittele ihmisiä.  Hevosten kanssa työskentely opettaa vastuuta ja huolenpidon tärkeyttä.

Toiminta hevosen kanssa tarjoaa monipuolisia ja haastavia vuorovaikutustilanteita, jotka kehittävät tunne-elämää ja kommunikointikykyä. Hevonen ja talliympäristö antavat toiminnalle selkeät rajat ja tarjoavat kokonaisvaltaista, monipuolista ja konkreettista toimintaa. Tavoitteena voivat olla muun muassa tunteiden hallinnan, keskittymiskyvyn ja itseohjautuvuuden edistyminen. Asiakkailla, joilla on psyykkisiä ja sosiaalisia haasteita terapiassa korostuvat vuorovaikutukselliset tavoitteet.