Skip to main content

Toiminta­terapia

Tavoitteena sujuva arki, mielekäs toiminta ja hyvä mieli.

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, missä etsitään työkaluja lapsen, nuoren tai aikuisen toimivan arjen mahdollistamiseksi. Jokaisella meistä on vahvuuksia, joiden kautta kehitysviivästymän, sairauden tai vamman horjuttamaa toimintakykyä tuetaan. Tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman täysipainoinen osallistuminen hänelle tärkeisiin toimintoihin.

Toimintaterapiassa käytetyt menetelmät valitaan aina yksilöllisesti asiakkaan tavoitteiden pohjalta. Tärkeää on toiminnan mielekkyys ja merkityksellisyys asiakkaalle. Käytetyt menetelmät voivat liittyä esimerkiksi leikkiin, päivittäisten askareiden suorittamiseen kotona tai asioimisharjoituksiin kodin ulkopuolella. Toimintaterapia toteutuu usein asiakkaan omassa toimintaympäristössä - kotona, päiväkodissa tai koulussa.

Toimintaterapia voi toteutua myös hevosavusteisena. Hevosavusteisessa toimintaterapiassa hevosen hoitamista ja käsittelyä sekä talliympäristöä kokonaisuudessaan hyödynnetään monipuolisesti osana toimintaterapiaprosessia. Talliympäristö tarjoaa luontaisesti, konkreettisen toiminnan kautta, mahdollisuuden harjoitella muun muassa toiminnan ohjauksellisia taitoja sekä motorisia taitoja. Eläinten läsnäolosta saa monipuolisia aistikokemuksia, sekä mahdollisuuden harjoitella tunteiden- ja käyttäytymisen hallintaa ja vuorovaikutusta.

Toimintaterapian osalta yrityksellämme on yhteistyösopimukset Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin ja Kelan kanssa.

Hinnat

Terapiahinnat ovat sopimuskohtaisia ja laskutamme palvelusta suoraan maksavaa tahoa. Maksusitoumuksella saatava terapia on asiakkaalle maksutonta. Mikäli olet kiinnostunut terapiasta itsemaksavana, otathan yhteyttä Anuun p. 044 307 6682

Asiakaskokemuksia

"Toimintaterapian ansiosta lapsemme oppi luistelemaan ja pääsimme koko perheen kanssa kiipeilemään" (terapiassa harjoiteltiin tasapainoa,koordinaatiota ja asennon hallintaa)
"Lapsemme ei ollut lainkaan kiinnostunut kynätehtävistä ja hienomotoriikkaa vaativista toiminnoista ennen toimintaterapiaa, leikin kautta löytyi ilo ja sitä kautta taidot vahvistuivat." (terapiassa harjoiteltiin tuntohahmotusta ja motorista suunnittelua fyysisen leikin avulla)
"Kun terapeutti tulee kotiimme tilaan laskeutuu rauha ja levollisuus, tiedän että voin hengähtää edes hetken ja saan tukea ja ohjausta auttaakseni lastani arjesta selviytymisessä." (autisminkirjon omaavan lapsen vanhemman kokemus toimintaterapiasta)
"Juuri tätä olin kaivannut, että joku antaa minulle vielä toivoa ja uskoo minun valoisampaan tulevaisuuteen silloin kun itse en jaksa." (kipuasiakkaan kokemus toimintaterapiasta)